Polityka prywatności

UPLIFTER VERWALTUNGS GMBH SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Spis treści:

1. Administrator Danych Osobowych

2. Zakres i cel przetwarzania danych osobowych

3. Dane przetwarzane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą

4. Dane przetwarzane na stronach internetowych

5. Okres przechowywania danych

6. Prawa osób, których dane są przetwarzane

7. Prawo do wniesienia zażalenia do organu nadzorczego

8. Pozostałe informacje

 

1. Administrator Danych Osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Spółka:
UPLIFTER VERWALTUNGS GMBH SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Warszawie,

Dane kontaktowe:
ul. Przecławska 5 | 03-879 Warszawa | tel.: + 48 22 618 27 71 0 | e-Mail: info@uplifter.pl

Ze względu na strukturę Grupy Kapitałowej, spółka macierzysta – UPLIFTER GmbH & Co. KG z siedzibą w Niemczech jako podmiot bezpośrednio kontrolujący i zarządzający Spółką Administratora ma wgląd do wszelkich przetwarzanych przez nas zbiorów danych i może przetwarzać posiadane przez nas informacje – w tym dane osobowe.

 

2. Zakres i cel przetwarzania danych osobowych

„Dane osobowe” to wszelkie informacje, które odnoszą się do zidentyfikowanych lub możliwych do identyfikacji osób fizycznych.

Przetwarzamy dane naszych Klientów, partnerów biznesowych, a także osób, które dobrowolnie pozostawiły nam swoje dane kontaktowe w celu ewentualnej współpracy oraz osób, reprezentujących wskazane powyżej firmy lub podmioty, naszych pracowników, osób współpracujących z nami w oparciu o umowy cywilnoprawne oraz osób, które chciałby podjąć z nami współpracę jako pracownicy lub współpracownicy.

Przetwarzamy także niektóre dane osób, które odwiedziły naszą stronę internetową. Wśród tych danych mogą znajdować się informacje, będące danymi osobowymi.

 

3. Dane przetwarzane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą

a) Gromadzenie, przetwarzanie, wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych w przypadku zamówień

Podczas składania zamówienia pobieramy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do wypełnienia i realizacji Twojego zamówienia, a także do przetworzenia Twoich zapytań. Udostępnienie danych jest konieczne do zawarcia umowy.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Twoje dane nie zostaną przekazane osobom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody, z wyłączeniem sytuacji, gdy wynika to z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Wyłączeni z powyższego ograniczenia są jedynie nasi partnerzy świadczący dla nas usługi, których potrzebujemy do realizacji stosunku umownego, lub usługodawcy, z których usług korzystamy w ramach przetwarzania zlecenia. Oprócz odbiorców wymienionych w poszczególnych klauzulach niniejszej deklaracji
o ochronie danych osobowych są to np. odbiorcy należący do następujących kategorii: dostawcy usług wysyłkowych, dostawcy usług płatniczych, usługodawcy świadczący usługi w zakresie gospodarki towarowej, dostawcy usług w zakresie realizacji zamówień, dostawcy usług hostingowych, dostawcy usług IT oraz sprzedawcy działający w oparciu o model dropshippingu. We wszystkich przypadkach ściśle przestrzegamy wytycznych ustawowych. Zakres transferu danych ogranicza się do minimum.

b) Używanie adresu e-mail w celu wysyłania newsletterów oraz reklamy bezpośredniej


Twój adres e-mail wykorzystujemy niezależnie od realizacji umowy wyłącznie dla własnych celów reklamowych,
w tym do wysyłki newsletterów, o ile wyraziłaś/-eś na to wyraźną zgodę. Przetwarzanie danych odbywa się za Twoją zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub w oparciu o uzasadniony prawnie interes administratora, jakim jest podtrzymanie relacji handlowych i informowanie klientów o bieżącej ofercie i promocjach, tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W każdej chwili możesz zrezygnować z newslettera, wykorzystując w tym celu odpowiedni link
w newsletterze lub wysyłając do nas stosowną informację. Twój adres e-mail zostanie następnie usunięty z bazy danych. W każdej chwili możesz również wyrazić sprzeciw na wykorzystanie Twojego adresu e-mail dla celów marketingowych, wysyłając do nas stosowną informację. Dane kontaktowe do zgłoszenia zawarte są w pkt. 1 niniejszej Polityki lub na naszych stronach internetowych. W tym celu możesz też skorzystać także z odpowiedniego linku w e-mailu reklamowym. Zgłoszenie sprzeciwu nie jest związane z żadnymi dodatkowymi kosztami.

c) Przetwarzanie danych osobowych pracowników i osób świadczących na naszą rzecz usługi na podstawie umów prawa cywilnego.

Jako pracodawca lub usługodawca przetwarzamy dane naszych pracowników oraz osób, które wykonują na naszą rzecz usługi na podstawie umów prawa cywilnego. Zakres przetwarzanych danych wynika bądź to z przepisów prawa (np. Kodeksu pracy lub ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych) bądź z treści zawartej umowy. Są to w szczególności dane identyfikujące, dane kontaktowe, informacje o posiadanych certyfikatach, uprawnieniach, doświadczeniu zawodowym oraz przebiegu zatrudnienia. Dane te mogą być powierzane naszym Klientom lub potencjalnym Klientom w zakresie związanym z wykonywaniem umowy a także ze składaniem ofert oraz udziałem w konkursach lub postępowaniach ofertowych. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku konieczność wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub realizacja obowiązku prawnego ciążącego na administratorze jako pracodawcy lub usługodawcy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). W ramach tej kategorii danych przetwarzamy również dane kandydatów na pracowników oraz usługobiorców bądź to na potrzeby konkretnej rekrutacji lub projektu bądź, po uzyskaniu zgody kandydata, również na wypadek przyszłych rekrutacji.

d) Przetwarzanie danych osobowych naszych kontrahentów i partnerów.

W związku z prowadzoną działalnością, przetwarzamy dane osobowe naszych kontrahentów i partnerów handlowych. W szczególności są to dane identyfikujące oraz kontaktowe osób reprezentujących współpracujące z nami podmioty, osób kontaktowych po stronie tych podmiotów a także dane powierzone nam przez naszych partnerów w celu realizacji wspólnych przedsięwzięć gospodarczych. Przetwarzamy także dane osobowe zawarte na zamówieniach, fakturach, protokołach zdawczo-odbiorczych oraz innych dokumentach, związanych z bieżącą współpracą.

 

4. Dane przetwarzane na stronach internetowych

a) Pliki log serwera (server log files)

Nasze strony internetowe możesz odwiedzać bez podawania informacji dotyczących Twojej osoby. W przypadku odwiedzin naszej strony internetowej dane użytkowe są za każdym razem przekazywane przez Twoją przeglądarkę internetową i zapisywane w danych protokołu (plikach log serwera). Do zapisanych w ten sposób danych należą np.: nazwa wywołanej strony, data i godzina wywołania, ilość przesłanych danych oraz wyszukiwany usługodawca. Dane te służą wyłącznie zapewnieniu bezawaryjnego użytkowania naszej strony internetowej oraz udoskonaleniu naszej oferty. Przyporządkowanie tych danych do określonej osoby nie jest możliwe.

b) Gromadzenie i przetwarzanie danych w przypadku korzystania z formularza kontaktowego


Podczas korzystania z formularza kontaktowego pobieramy Twoje dane osobowe (nazwisko, adres e-mail, tekst wiadomości) tylko w udostępnionym przez Ciebie zakresie. Przetwarzanie danych dokonywane jest w celu nawiązania kontaktu. Wysyłając wiadomość, wyrażasz zgodę na przetwarzanie przekazanych danych. Przetwarzanie danych odbywa się za Twoją zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 dotyczącego ochrony danych osobowych (dalej: RODO).

W każdej chwili możesz wycofać zgodę, wysyłając do nas stosowną informację, nie ulega przy tym naruszeniu legalność dokonanego na podstawie udzielonej zgody przetworzenia danych do momentu jej wycofania. Twój adres e-mail wykorzystamy tylko w celu przetworzenia Twojego zapytania. Twoje dane zostaną następnie usunięte, o ile nie wyraziłaś/-eś zgody na ich dalsze przetwarzanie i wykorzystanie.

c) Ciasteczka (cookies)


Nasza strona internetowa wykorzystuje ciasteczka. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które zapisywane są
w przeglądarce internetowej, wzgl. przez przeglądarkę internetową w systemie komputerowym użytkownika. Jeżeli użytkownik wywoła stronę internetową, w systemie operacyjnym użytkownika może zostać zapisane ciasteczko. Dane ciasteczko zawiera charakterystyczny ciąg znaków, który umożliwia jednoznaczną identyfikację przeglądarki podczas ponownego wywołania strony internetowej. Ciasteczka stosujemy w tym celu, aby nasza oferta była przyjaźniejsza dla użytkownika, efektywniejsza i bezpieczniejsza. Ponadto ciasteczka umożliwiają naszym systemom rozpoznanie Twojej przeglądarki również po przejściu na inną stronę oraz oferowanie usług. Niektóre funkcje naszej strony internetowej nie mogą być oferowane bez stosowania ciasteczek. Funkcje te wymagają, aby przeglądarka została ponownie rozpoznana również po przejściu na inną stronę.
Na naszej stronie internetowej używamy ciasteczek również w tym celu, aby umożliwić analizę zachowania internautów odwiedzających naszą stronę podczas serfowania po Internecie.
Ponadto wykorzystujemy ciasteczka do przyciągania odwiedzających stronę reklamą celowaną, która nawiązuje do indywidualnych zainteresowań, na innych stronach internetowych.
Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w związku z uzasadnionym prawnie interesem administratora w postaci marketingu produktów i usług oraz rozwoju i poprawy jakości stron internetowych. Pobierane od Ciebie dane są pseudonimizowane poprzez wykorzystanie odpowiednich środków technicznych, tak aby przyporządkowanie przetwarzanych danych do Twojej osoby nie było możliwe. Dane nie są zapisywane wspólnie z innymi danymi dotyczącymi Twojej osoby.

Ciasteczka są zapisywane na Twoim komputerze. Dlatego masz pełną kontrolę nad ich wykorzystaniem. Dokonując wyboru odpowiednich ustawień technicznych w Twojej przeglądarce internetowej, możesz zapobiec zapisywaniu ciasteczek i przekazywaniu zawartych danych. Ciasteczka, które już zostały zapisane, można usunąć w każdej chwili samodzielnie. Pragniemy jednak zwrócić uwagę, że w takim przypadku korzystanie przez Ciebie ze wszystkich funkcji niniejszej strony internetowej może nie być możliwe w pełnym zakresie.
Pod podanymi poniżej linkami możesz zasięgnąć informacji, w jaki sposób zarządzać ciasteczkami (m.in. również je dezaktywować) w najważniejszych przeglądarkach:
przeglądarka Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=pl 
przeglądarka Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
przeglądarka Mozilla
Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/Włączanie%20i%20wyłączanie%20obsługi%20ciasteczek

d) Korzystanie z Google Analytics


Na naszej stronie internetowej korzystamy z internetowego narzędzia do analizy statystyk serwisów www Google Analytics firmy Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google”). Przetwarzanie danych służy analizie niniejszej strony internetowej i odwiedzających ją osób. W tym celu, na zlecenie administratora niniejszej strony internetowej, firma Google będzie korzystać z pozyskanych informacji dla potrzeb analizy korzystania przez Ciebie z niniejszej strony internetowej w celu sporządzania raportów o aktywności na stronie oraz świadczenia na rzecz administratora strony dalszych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i Internetu. Adres IP przekazany przez Twoją przeglądarkę w ramach usługi Google Analytics nie jest kojarzony z innymi danymi firmy Google.
Program Google Analytics wykorzystuje ciasteczka (cookies), które umożliwiają analizę Twoich odwiedzin strony internetowej. Informacje wygenerowane przez ciasteczka odnośnie korzystania przez Ciebie z niniejszej strony internetowej trafiają z reguły na serwer Google w Stanach Zjednoczonych, gdzie są zapisywane. Twoje IP zostaje zanonimizowane. Dzięki temu Twój adres IP zostanie najpierw przetworzony przez Google na formę skróconą w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Tylko w wyjątkowych przypadkach na serwer Google w Stanach Zjednoczonych przesyłany jest pełen adres IP, gdzie następnie jest skracany. Transfery danych do Stanów Zjednoczonych reguluje porozumienie pomiędzy UE a USA „Tarcza prywatności”. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w postaci uzasadnionego prawnie interesu administratora, związanego z dostosowaniem strony i jej treści do potrzeb użytkowników i analizą ruchu na tych stronach. Możliwe jest samodzielne zablokowanie pozyskiwania danych przez nasze strony na potrzeby analityczne, które polega na deaktywacji rejestracji ciasteczek w sposób opisany w pkt. 4 c.

Ponadto możesz zapobiec gromadzeniu danych wygenerowanych przez ciasteczko i dotyczących Twojego korzystania ze strony internetowej (w tym Twojego adresu IP) oraz przetwarzaniu tych danych przez Google.
W tym celu wystarczy pobrać i zainstalować wtyczkę do przeglądarki, która jest dostępna pod poniższym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl. Aby zapobiec pozyskiwaniu danych na różnych urządzeniach, mogą Państwo ustawić funkcję opt-out-cookie. Opt-out cookies zapobiegają przyszłemu pozyskiwaniu Twoich danych podczas odwiedzin tej strony. Dla pełnego działania powinieneś przeprowadzić opt-out na wszystkich używanych systemach i urządzeniach. Po kliknięciu poniższego linku, funkcja opt-out-cookie zostanie ustawiona: Wyłącz Google Analytics. Szczegółowe informacje o warunkach użytkowania i ochrony danych osobowych znajdziesz pod adresem https://www.google.com/analytics/terms/pl.html lub https://www.google.de/intl/pl/policies/.

e) Korzystanie z funkcji remarketingu lub „Podobne grupy docelowe” firmy Google Inc.


Na naszej stronie internetowej stosujemy funkcję remarketingu lub „Podobne grupy docelowe” firmy Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google”). Funkcja ta służy analizie zachowania i zainteresowań odwiedzających stronę osób.
W celu przeprowadzenia analizy korzystania ze stron internetowych, która stanowi podstawę dla tworzenia nawiązujących do indywidualnych zainteresowań ogłoszeń reklamowych, firma Google stosuje ciasteczka.
Za pomocą ciasteczek rejestrowane są odwiedziny strony internetowej, jak również zanonimizowane dane dotyczące korzystania ze strony internetowej. Dane osobowe odwiedzających stronę osób nie są zapisywane. Jeżeli następnie odwiedzisz inną stronę internetową w sieci reklamowej Google Display Network, zostaną Ci wyświetlone reklamy, które z wysokim prawdopodobieństwem uwzględniają wywoływane wcześniej dziedziny produktów i informacji.
W razie potrzeby Twoje dane zostaną przesłane również do Stanów Zjednoczonych. Transfery danych do Stanów Zjednoczonych reguluje porozumienie pomiędzy UE a USA „Tarcza prywatności”.
Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f GIODO na podstawie uzasadnionego prawnie interesu administratora w postaci marketingu usług własnych w sieci Google Display Network oraz pozyskiwania informacji o charakterze analitycznym.

Możesz w każdej chwili wyłączyć ciasteczka wykorzystywane przez Google, korzystając z poniższego linku i po przekierowaniu pobierając, a następnie instalując udostępnioną tam wtyczkę: https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=pl

Alternatywnie możesz dezaktywować stosowanie ciasteczek przez innych operatorów poprzez wywołanie strony dezaktywacyjnej Inicjatywy Dezaktywacji Sieci Reklamowej (Network Advertising Initiative) pod adresem https://www.networkadvertising.org/choices/ i wdrożenie podanych tam szczegółowych informacji dotyczących OPT-OUT.
Szczegółowe informacje dotyczące usługi Google Remarketing oraz dołączoną do usługi deklarację o ochronie danych osobowych znajdziesz pod adresem: https://www.google.com/privacy/ads/

f) Stosowanie Google Adwords Conversion Tracking


Na naszej stronie internetowej stosujemy program reklam internetowych „Google AdWords” i w tym zakresie tzw. conversion tracking (śledzenie konwersji). Google Conversion Tracking to narzędzie analityczne firmy Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google”). Jeżeli klikniesz wyświetlone przez Google ogłoszenie, na Twoim komputerze zostanie zapisane ciasteczko do śledzenia konwersji. Ciasteczka te mają ograniczony okres ważności, nie zawierają danych osobowych i tym samym nie służą do personalnej identyfikacji. Jeżeli odwiedzasz określone strony na naszej stronie internetowej i ciasteczko jeszcze nie utraciło ważności, firma Google i my możemy rozpoznać, że kliknęłaś / kliknąłeś na ogłoszenie i zostałaś/-eś przekierowana/-y do tej strony. Każdy klient Google AdWords otrzymuje inne ciasteczko. Dzięki temu nie ma możliwości, aby ciasteczka mogły być śledzone za pośrednictwem stron internetowych przez klientów AdWords.
Informacje, które są gromadzone przy pomocy ciasteczka konwersji, służą do opracowania statystyk konwersji. Przy okazji dowiadujemy się, jaka jest całkowita liczba użytkowników, którzy kliknęli na jedno z naszych ogłoszeń i zostali przekierowani do jednej ze stron opatrzonych tagiem śledzenia konwersji. Nie otrzymujemy jednak informacji, które umożliwiałyby personalną identyfikację użytkowników.
W każdym momencie możesz samodzielnie zapobiec zapisywaniu ciasteczek poprzez wybór odpowiednich ustawień technicznych w oprogramowaniu Twojej przeglądarki. Pragniemy jednak zwrócić uwagę, że w takim przypadku korzystanie przez Ciebie ze wszystkich funkcji niniejszej strony internetowej może nie być możliwe w pełnym zakresie. Wówczas nie zostaniesz uwzględniona/-y w statystykach śledzenia konwersji.
Ponadto, w ustawieniach reklamy w Google, możesz dezaktywować reklamę spersonalizowaną pod kątem Twoich potrzeb. Stosowną instrukcję znajdziesz pod adresem https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=pl. Ponadto możesz dezaktywować stosowanie ciasteczek przez innych operatorów poprzez wywołanie strony dezaktywacyjnej Inicjatywy Dezaktywacji Sieci Reklamowej (Network Advertising Initiative) pod adresem https://www.networkadvertising.org/choices/ i wdrożenie podanych tam szczegółowych informacji dotyczących OPT-OUT.
Szczegółowe informacje oraz deklarację o ochronie danych osobowych firmy Google znajdziesz pod adresem: https://www.google.de/policies/privacy/

g) Korzystanie z YouTube


Na naszej stronie internetowej korzystamy z funkcji zamieszczania filmów YouTube firmy YouTube LLC. (901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA; „YouTube”).
YouTube jest firmą połączoną z Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google”).
Funkcja pozwala wyświetlać na stronie internetowej filmy zamieszczane na YouTube w ramce pływającej (iFrame). Jednocześnie aktywna jest opcja „Rozszerzony tryb ochrony danych osobowych”. W ten sposób YouTube nie będzie zapisywać informacji o osobach odwiedzających stronę internetową. Dopiero po obejrzeniu filmu informacje o tym zostaną przekazane do YouTube i tam zapisane.
Szczegółowe informacje na temat gromadzenia i wykorzystania danych przez YouTube oraz Google, związanych z tym Twoich praw i możliwości ochrony prywatności znajdziesz we wskazówkach YouTube dotyczących ochrony danych osobowych (https://www.youtube.com/t/privacy).

h) Zastosowanie GoogleMaps


Na naszej stronie internetowej korzystamy z funkcji zamieszczania map GoogleMaps firmy Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google”).
Funkcja umożliwia wizualne przedstawienie informacji geograficznych i map interaktywnych.
Podczas wywoływania stron, na których zostały zamieszczone mapy GoogleMaps, firma Google będzie pobierać, przetwarzać i wykorzystywać również dane osób odwiedzających strony internetowe. Szczegółowe informacje dotyczące gromadzenia i wykorzystania danych przez Google znajdziesz we wskazówkach Google dotyczących ochrony danych osobowych pod adresem https://www.google.com/privacypolicy.html. Tam, w centrum ochrony danych, masz również możliwość zmiany Twoich ustawień, dzięki czemu możesz zarządzać danymi przetwarzanymi przez Google oraz chronić je.
W razie potrzeby Twoje dane zostaną przesłane również do Stanów Zjednoczonych Transfery danych do Stanów Zjednoczonych reguluje porozumienie pomiędzy UE a USA „Tarcza prywatności”.
W celu uniemożliwienia przekazywania danych pozyskanych poprzez usługę GoogleMaps musisz wyłączyć aplikację JavaScript w Twojej przeglądarce. Pragniemy jednak zwrócić uwagę, że w takim przypadku korzystanie przez Ciebie ze wszystkich funkcji niniejszej strony internetowej – np. interaktywne wyświetlanie mapy – może nie być możliwe w pełnym zakresie.

 

5. Okres przechowywania danych

a) Dane klientów


Po całkowitej realizacji umowy dane zostają zapisane najpierw na czas trwania okresu gwarancyjnego, a następnie z uwzględnieniem ustawowych, a w szczególności terminów wynikających z prawa podatkowego oraz przepisów dotyczących przedawnia roszczeń, które mogą wynikać z wykonanej umowy. Po upływie tych terminów dane zostaną usunięte, o ile nie wyraziłaś/-eś zgody na dalsze przetwarzanie i wykorzystanie.

b) Dane pracowników i usługobiorców


Dane pracowników przechowywane będą przez cały okres zatrudnienia oraz okres, wynikający z przepisów prawa w tym zakresie. Informacje o osobach świadczących usługi przechowywane będą przez okres współpracy oraz okres wynikający z przepisów prawa, w tym przepisów dotyczących przedawnienia ewentualnych roszczeń, które mogłyby wynikać z wykonywania umowy o świadczeniu usług. Dane osób ubiegających się o pracę lub świadczenie usług przechowywane będą przez czas trwania rekrutacji oraz do 4 miesięcy po jego zakończeniu, chyba, że kandydat wyrazi zgodę na przechowywanie jego danych w dłuższym czasie, wtedy jego dane przetwarzane będą do czasu wycofania zgody.

c) Dane kontrahentów

Dane osobowe przetwarzane w związku ze współpracą z kontrahentami, dostawcami, podwykonawcami i innymi podmiotami współpracującymi z Administratorem przechowywane będą przez cały okres współpracy a po jej zakończeniu – przez okres wymagany przepisami prawa oraz przez czas odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, które mogłyby wiązać się ze współpracą.

 

6. Prawa osób, których dane są przetwarzane

W sytuacjach określonych przepisami, jako osobie, której dane przetwarzamy przysługują Ci następujące prawa zgodnie z art. 15-20 RODO:


a) prawo do informacji,

b) prawo sprostowania treści danych,

c) prawo do usunięcia Twoich danych („prawo do bycia zapomnianym”),

d) prawo do ograniczenia przetwarzania oraz możliwości transferu danych.

Oprócz tego, zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, przysługuje Ci prawo sprzeciwu na przetwarzanie danych, które opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f RODO, jak również na przetwarzanie dla potrzeb reklamy bezpośredniej. Sprzeciw może zostać wniesiony na adres e-mail wskazany w pkt 1 niniejszej Polityki.

 

7. Prawo do wniesienia zażalenia do organu nadzorczego


Zgodnie z art. 77 RODO masz prawo do wniesienia zażalenia do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych nie odbywa się zgodnie
z prawem.

 

8. Pozostałe Informacje

a) Administrator nie stosuje profilowania danych osobowych w rozumieniu RODO ani nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji opartych na profilowaniu;

b) Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych.

ostatnia aktualizacja: 24.03.2023 r.