Koncepcja sukcesu BAU

BAU jest zorientowane na biznes i ma charakter międzysektorowy. Jest to platforma biznesowa, kontaktowa i informacyjna dla wszystkich osób zaangażowanych w planowanie, budowę i eksploatację budynków.
BAU jest zorientowana na praktykę i innowacyjność. Oferuje nowe materiały i produkty dla budownictwa komercyjnego, mieszkaniowego i wewnętrznego, dla nowych i istniejących budynków.
Targi BAU są […]