Prawo odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy

Masz prawo odstąpić od niniejszej umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyny. 
Okres odstąpienia wynosi czternaście dni od dnia, w którym Ty lub wskazana przez Ciebie osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, weszliście w posiadanie ostatniego towaru. 
Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, musisz o tym poinformować nas

Uplifter Verwaltungs GmbH Sp. K.
 | ul. Przecławska 5
 | 03-879 Warszawa

Tel: + 48 22 618 27 71

Email: info@uplifter.pl

poprzez jednoznaczne oświadczenie (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub e-mailem) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. Możesz w tym celu skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, ale nie jest to obowiązkowe.

Aby dotrzymać terminu odstąpienia, wystarczy, że wyślesz wiadomość dotyczącą skorzystania z prawa do odstąpienia przed upływem terminu.

Skutki odstąpienia od umowy

Jeśli odstąpisz od tej umowy, zwrócimy Ci wszystkie płatności, które od Ciebie otrzymaliśmy, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z tego, że wybrałeś inny rodzaj dostawy niż najtańsza oferowana przez nas standardowa dostawa), niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia, w którym otrzymaliśmy powiadomienie o odstąpieniu od niniejszej umowy. Do realizacji zwrotu płatności używamy tych samych środków płatności, których użyłeś w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono z Tobą coś innego; w żadnym wypadku nie zostaniesz obciążony opłatami za ten zwrot. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu, dopóki nie otrzymamy z powrotem towaru lub dopóki nie przedstawisz dowodu, że zwróciłeś towar, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
Jesteś zobowiązany odesłać lub przekazać nam

Uplifter Verwaltungs GmbH Sp. K.
ul. Przecławska 5
03-879 Warszawa

towar niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż czternaście dni od dnia, w którym poinformujesz nas o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeśli odeślesz towar przed upływem czternastu dni.

Przypadek normalny: Ponosisz bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 Ponosisz odpowiedzialność tylko za ewentualne zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się z nimi w sposób inny niż konieczny do sprawdzenia stanu, właściwości i sposobu działania towarów.

Koniec pouczenia o odstąpieniu od umowy