Badanie UDT maszyn i urządzeń

uplifter-udt-newsPrzepisy dotyczące zapobiegania wypadkom stanowią dla każdej firmy i każdego ubezpieczonego w ramach ustawowego ubezpieczenia NNW wiążące zobowiązania w zakresie bezpieczeństwa i higieny w miejscu pracy.

Przepisy dotyczące zapobiegania wypadkom branżowych towarzystw ubezpieczeniowych regulują procesy związane z bezpieczną dla zakładu i użytkownika obsługą technicznych środków roboczych i eksploatacyjnych. Podkreślić należy, że użytkownik zobowiązany jest do przeprowadzania na własną odpowiedzialność badań okresowych urządzeń podnośnikowych i maszyn przez rzeczoznawcę. W przypadku, gdy tego nie zrobi, techniczne środki robocze i eksploatacyjne nie mogą być dalej używane, a w przypadku wystąpienia szkody użytkownik tracie wszelką dalszą ochronę ubezpieczeniową.

Badania UVV maszyn i urządzeń zgodnie z regułą BGR 500 „Stosowanie środków roboczych“, reguła BGV D6 „Żurawie“ oraz regułą BGV D8 „Windy i wciągarki“ przeprowadzane są przez nasz zespół warsztatowy najczęściej bezpośrednio na miejscu. Tylko w przypadku, gdy nie ma innej możliwości, gdy występujące problemy stwarzają taką konieczność lub gdy tak jest po prostu łatwiej, badania te są przeprowadzane w naszym warsztacie centralnym.

Naszym najwyższym priorytetem jest skupienie się na bezpieczeństwie Państwa i Państwa pracowników.: Pierwszym tego warunkiem są bezpieczne narzędzia pracy. Podstawę dla ‚Zachowania bezpieczeństwa przy możliwości równoczesnej efektywnej pracy‘ stwarzamy przy pomocy naszych badań UVV. Nasi przeszkoleni pracownicy uczestniczą w tym celu regularnie w wielodniowych seminariach organizowanych przez UDT (niem. TÜV) kończących się uzyskaniem certyfikatu konserwatora.

Przy badaniu UVV przeprowadzane są kontrole wizualne i kontrole funkcjonowania urządzeń. Oprócz tego, w razie wystąpienia widocznych uszkodzeń lub śladów zużycia, właścicielowi maszyny zwracana jest na nie uwaga, a następnie wspólnie z nim podejmowana jest decyzja o dalszym sposobie postępowania (naprawa, wymiana komponentu lub odroczenie).

Jak opisano w powyższym fragmencie tekstu, badania UVV okazują się być często podwójnie korzystne. Z jednej strony –  jak opisano powyżej – sprawdzany jest stan techniczny maszyny i usuwane są błędy i uszkodzenia, z drugiej zaś strony, dzięki wczesnemu wykryciu i usunięciu małych błędów, badania te pozwalają uniknąć późniejszych, najczęściej wyższych kosztów.

W zakresie pojawiającej się okresowo konieczności przeprowadzenia badań UVV oferujemy Państwu następujące usługi: terminowe przypomnienie o terminie badania UDT dla miniżurawia, żurawia samojezdnego czy też podnośnika próżniowego, który został u nas zakupiony lub przeszedł już raz u nas badanie UVV. Przekazywana przez nas plakietka UVV jest nie tylko oznaką spełnienia obowiązku badania, lecz daje Państwu i Państwa współpracownikom pewność i bezpieczeństwo, a tym samym stanowi także ważny element profilaktyki zdrowotnej.

Miniżurawie Maeda, żurawie samojezdne Valla, żurawie dekarskie Böcker, podnośniki do szkła oraz inne nasze rozwiązania transportowe jak też w dużej mierze marki obce takie jak żurawie Unic, żurawie samojezdne JMG, Jekko, Ormic i inne, są badane według powszechnie obowiązujących przepisów. W razie potrzeby prosimy po prostu o kontakt z naszym serwisem. Krótka rozmowa pozwoli na szybie usunięcie istniejących niejasności.