Wstęp

Podstawą naszego działania jest solidne zaufanie między kierownictwem firmy a wszystkimi pracownikami. Zaufanie to wyznacza nie tylko zasady prowadzenia naszej działalności, ale także ogólnie uznawane wartości, według których myślimy i funkcjonujemy tzn. myślenie i działanie w duchu etyki i przedsiębiorczości.

Średniej wielkości firma z zarządem właścicielskim

Wszelkie działania biznesowe koncentrują się na długofalowym zabezpieczeniu i wzmocnieniu naszej średniej wielkości firmy zarządzanej przez właściciela.

Wartości

Konstruktywna i nacechowana wzajemnym szacunkiem współpraca zarządu firmy, zespołu kierowniczego oraz wszystkich pracowników stanowi o naszej sile. Podstawą naszej pracy jest wzajemne poważanie i szacunek.

Wspólnie tworzymy międzyludzkie relacje – przede wszystkim poprzez wzajemne zaufanie, możliwość polegania na sobie oraz ukierunkowane myślenie i działanie.

Wykazując się uczciwością, zaufaniem i niezawodnością dążymy do stworzenia partnerskich i długotrwałych relacji z naszymi partnerami biznesowymi.

Wszyscy pracownicy uczestniczą w sukcesie firmy.

Uplifter | Pracownicy

Pracownicy

Firma jest zawsze na tyle dobra, na ile dobrzy są jej pracownicy. Sukces firmy opiera się na zaangażowaniu jej wykwalifikowanych pracowników.

Gotowość do działania oraz indywidualne umiejętności naszych pracowników są u nas wymagane i wspierane w równym stopniu bez względu na pozycję w hierarchii firmy.

Naszym zadaniem jest stworzenie warunków pracy przyczyniających się do osobistego zadowolenia pracowników.
Naszym celem jest dbanie o zdrowie pracowników. Stwarzamy warunki do zachowania długoletniej sprawności i zdolności do pracy wszystkich, w szczególności starszych pracowników.

Praca i rodzina

Poprzez wspólnie wypracowane, indywidualne uzgodnienia z pracownikami firma Uplifter® stara się wspierać ich w różnoraki sposób życiu zawodowym, rodzinnym i osobistym.

Uplifter | Praca i rodzina

Kierownictwo

Osiągamy miarodajne rezultaty wyznaczając naszym pracowników jasno określone cele.

W ramach jasno określonych celów umożliwiamy i wymagamy samodzielnego i odpowiedzialnego działania, z jednoznacznie wyznaczonym zadaniami, kompetencjami i zakresami odpowiedzialności.

Oczekujemy wzajemnej, otwartej i konstruktywnej reakcji zwrotnej. Udzielając wsparcia wykorzystujemy potencjał naszych pracowników.

Nasi klienci

Nasz klient jest u nas traktowany zawsze w sposób partnerski, gdyż spełnianie życzeń klientów ma w naszej firmie najwyższy priorytet.

Zapewniamy najwyższą jakość techniczną, uczciwość, terminowość oraz szybkie i schludne wykonywanie powierzonych nam prac.

Środki mające na celu zwiększenie satysfakcji klienta są u nas stale ulepszane, także po zawarciu umowy.
Naszym celem jest wyjście ponad potrzeby, oczekiwania i życzenia naszych klientów.

Uplifter | Nasi klienci
Uplifter | Marka

Marka

Marka Uplifter® jest dla nas zobowiązaniem i kapitałem.

Wspieranie i promowanie jej siły oddziaływania i rozpoznawalności jest fundamentem zachowania niezależności.
Nasza marka oznacza jakość i bezpieczeństwo bez wzbudzania nieuzasadnionych oczekiwań.

Firma Uplifter® kojarzy się z nowoczesnymi, wysokiej jakości, innowacyjnymi i przyjaznymi w obsłudze maszynami do szerokiego spektrum zastosowań.

Strategia

Sprzedaż, wynajem, serwis oraz własna produkcja stanowią nasze cztery filary działalności.

Nasze produkty i nasz serwis są najwyższej jakości i podlegają stałemu procesowi ulepszania.
Szukamy wyzwań z jednej strony ciągle rozwijając sprawdzone już rozwiązania, z drugiej zaś decydując się na wchodzenie w obszary nieznane – wzmacnia to naszą konkurencyjność.

Uplifter | Strategia
Uplifter | Ekologia i patrzenie w przyszłość

Ekologia i patrzenie w przyszłość

Naszym celem jest optymalne wykorzystywanie zasobów i siły roboczej oraz efektywne gospodarowanie w harmonii ze środowiskiem naturalnym.

Działamy bez podejmowania ryzyk stanowiących zagrożenie dla życia, z uwzględnieniem aspektów socjalnych i ekologicznych.

Wspieranie projektów socjalnych

Socjalne zaangażowanie jest dla nas ważne, dlatego też wspieramy projekty socjalne.

  • Akcja charytatywna “Die Tafel in Oberviechtach”
  • Akcja  “Czernobyl w Kijowie”
  • Przedszkole Św. Michała w Weidenthal
Uplifter | Wspieranie projektów socjalnych
Uplifter | Podsumowanie

Podsumowanie

Prezes oraz kierownictwo firmy zobowiązują się do przestrzegania wyżej opisanych zasad i wartości.